Účtovný výkaz

Obec Žabokreky (IČO: 00317047) vykonala dňa 03.04.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Poznámky pre obdobie od 2013-01 do 2014-01.

Šablóna výkazu: Poznámky (483)