Účtovný výkaz

PLC systems, s.r.o. (IČO: 36313017) vykonala dňa 28.06.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o schválení účtovnej závierky pre obdobie od 2013-01 do 2014-01.

Šablóna výkazu: Oznámenie o schválení účtovnej závierky (396)