Účtovný výkaz

(IČO: ) vykonala dňa 30.08.2018 riadnu účtovnú uzávierku typu Poznámky Úč POD 3-04.

Šablóna výkazu: Poznámky Úč POD 3-04 (395)