Účtovný výkaz

(IČO: ) vykonala dňa 30.08.2018 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč FO 1-01.

Šablóna výkazu: Úč FO 1-01 (7)