Účtovný výkaz

Terraprojekt a.s. (IČO: 31398570) vykonala dňa 03.09.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o schválení účtovnej závierky pre obdobie od 2013-01 do 2014-01.

Šablóna výkazu: Oznámenie o schválení účtovnej závierky (396)