Účtovný výkaz

Obec Žabokreky (IČO: 00317047) vykonala dňa 02.04.2015 riadnu účtovnú uzávierku typu Poznámky pre obdobie od 2014-01 do 2015-01.

Šablóna výkazu: Poznámky (483)