Účtovný výkaz

(IČO: ) vykonala dňa 30.08.2018 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky.

Šablóna výkazu: Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky (697)