Účtovný výkaz

Terraprojekt a.s. (IČO: 31398570) vykonala dňa 27.06.2015 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie od 2014-01 do 2014-12.

Šablóna výkazu: Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky (697)