Účtovný výkaz

ISS projects, s.r.o. (IČO: 36569402) vykonala dňa 16.07.2015 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie od 2014-01 do 2014-12.

Šablóna výkazu: Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky (697)