Účtovný výkaz

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. (IČO: 36807702) vykonala dňa 28.12.2015 riadnu účtovnú uzávierku typu Správa audítora pre obdobie od 2014-01 do 2015-01.

Šablóna výkazu: Správa audítora (700)