Účtovný výkaz

(IČO: ) vykonala dňa 30.08.2018 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01.

Šablóna výkazu: Súvaha Úč POD 1-01 (20)