Účtovný výkaz

Emerson Process Management, s.r.o. (IČO: 31406611) vykonala dňa 02.04.2016 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie od 2014-10 do 2015-09.

Šablóna výkazu: Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky (697)