Účtovný výkaz

FFP LUMA L S. R. O. (IČO: 47352949) vykonala dňa 15.04.2016 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie od 2015-01 do 2015-12.

Šablóna výkazu: Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky (694)