Účtovný výkaz

(IČO: ) vykonala dňa 10.10.2016 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč NO.

Šablóna výkazu: Úč NO (383)