Účtovný výkaz

(IČO: ) vykonala dňa 07.05.2016 riadnu účtovnú uzávierku typu Poznámky.

Šablóna výkazu: Poznámky (483)