Účtovný výkaz

AMETYS s.r.o. Košice (IČO: 31662064) vykonala dňa 20.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2009-01 do 2010-01.

Šablóna výkazu: Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 (22)