Účtovný výkaz

Terraprojekt a.s. (IČO: 31398570) vykonala dňa 01.07.2016 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie od 2015-01 do 2015-12.

Šablóna výkazu: Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky (697)