Účtovný výkaz

1. garantovaná a.s. (IČO: 31400434) vykonala dňa 08.09.2016 riadnu účtovnú uzávierku typu IFRS účtovná závierka pre obdobie od 2015-01 do 2015-12.

Šablóna výkazu: IFRS účtovná závierka (717)