Účtovný výkaz

POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE ČEČANKA (IČO: 42325838) vykonala dňa 12.04.2017 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč NO pre obdobie od 2016-01 do 2016-12.

Šablóna výkazu: Úč NO (383)