Účtovný výkaz

1. garantovaná a.s. (IČO: 31400434) vykonala dňa 28.06.2017 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie od 2016-01 do 2016-12.

Šablóna výkazu: Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky (697)