Účtovný výkaz

NEW YORKER Retail Slovakia, s. r. o. (IČO: 44752636) vykonala dňa 12.09.2017 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie od 2016-01 do 2016-12.

Šablóna výkazu: Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky (694)