Účtovný výkaz

(IČO: ) vykonala dňa 04.10.2017 riadnu účtovnú uzávierku typu Správa audítora.

Šablóna výkazu: Správa audítora (700)