Účtovný výkaz

(IČO: ) vykonala dňa 16.04.2018 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč NO.

Šablóna výkazu: Úč NO (383)