Účtovný výkaz

(IČO: ) vykonala dňa 17.07.2018 riadnu účtovnú uzávierku typu Správa audítora.

Šablóna výkazu: Správa audítora (688)