Účtovný výkaz

(IČO: ) vykonala dňa 07.12.2018 riadnu účtovnú uzávierku typu Správa audítora.

Šablóna výkazu: Správa audítora (482)