Účtovný výkaz

STING - ITEC Slovakia s.r.o. (IČO: 34102108) vykonala dňa 17.12.2018 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie od 2017-01 do 2017-12.

Šablóna výkazu: Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky (697)