Účtovný výkaz

(IČO: ) vykonala dňa 27.03.2019 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč FO.

Šablóna výkazu: Úč FO (716)