Účtovný výkaz

(IČO: ) vykonala dňa 29.03.2019 riadnu účtovnú uzávierku typu Poznámky.

Šablóna výkazu: Poznámky (483)