Účtovný výkaz

(IČO: ) vykonala dňa 11.04.2019 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč NO.

Šablóna výkazu: Úč NO (383)