Účtovný výkaz

STING - ITEC Slovakia s.r.o. (IČO: 34102108) vykonala dňa 06.12.2019 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie od 2018-01 do 2018-12.

Šablóna výkazu: Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky (697)