Účtovný výkaz

TERRAPROJEKT,a.s. (IČO: 31398570) vykonala dňa 19.12.2019 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie od 2017-01 do 2017-12.

Šablóna výkazu: Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky (697)