Účtovný výkaz

Caspian Trading & Consulting s. r. o. (IČO: 36704628) vykonala dňa 20.02.2020 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie od 2019-01 do 2019-12.

Šablóna výkazu: Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky (697)