Účtovný výkaz

Minebea Slovakia s.r.o.%0A (IČO: 50600737) vykonala dňa 10.03.2020 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie od 2018-04 do 2019-03.

Šablóna výkazu: Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky (697)