Účtovný výkaz

(IČO: ) vykonala dňa 02.04.2020 riadnu účtovnú uzávierku typu Poznámky.

Šablóna výkazu: Poznámky (483)